CİLAS KAUÇUK SANAYİ İHRACAT İTHALAT TİCARET A.Ş.

 

        Cilas Şirketler Grubu faaliyetlerine 1988 yılında Almanya’da kauçuk ürünler ticareti yapan bir aile şirketi olarak başlamıştır. Çok kısa sürede büyüyerek Zonguldak Devrek’te 300 m2 lik ilk üretim tesisini kurmuştur. Ürün kalitesi, zamanında teslimat ve müşteri odaklı yaklaşımı ile büyümeye devam eden Cilas Şirketler Grubu, sadece kauçuk ürün üretimi ile sınırlı kalmamış bünyesindeki metal üretim tesisini de geliştirerek üç ayrı lokasyonda 30.000 m2’ yi aşkın üretim alanında metal ürünler üretim tesisi, kauçuk ve metal şekillendirme kalıpları üretim kalıphanesi ve kauçuk ürünler üretim tesislerini içeren tam entegre bir üretim tesisi haline gelmiştir.
        Grup şirketlerinden Cilas Teknik Kauçuk A.Ş, Otomotiv sanayisinde, raylı sistemlerde, deniz araçlarında ve endüstrinin neredeyse her alanında parça geliştiren ve üreten bir tesis olarak faaliyet göstermektedir. Geçen zaman içerisinden altyapı ve üretim teknolojilerini geliştirerek, deneyimli, yetenekli teknik kadrosuyla ve güçlü laboratuvar ekipmanlarıyla kauçuk karışım reçete hazırlama ve üretim tesisi , metal yüzey işlem ve hazırlama tesisi, Kalıphane tesisi ve vulkanizasyon hatları tesisini de içeren üretim tesislerinden oluşan büyük bir fabrika haline gelmiştir.
       Hali hazırda 15.000 m2 kapalı alanda, karışım hazırlama tesisinde 120 litrelik full otomasyon sistemine sahip banbury hattı, metal yüzey işlem kaplama tesisinde 2 otomatik kaplama hattı(alkali ve asidik olarak ),metal hazırlama tesisinde kumlama makineleri ve otomatik konveyörlü boyama hattı, Kalıphanesinde kalıp işleme cnc frezeleri ve tornaları, taşlama tezgahı, vulkanizasyon üretim hattı tesisinde enjeksiyon ve kompresyon preslerini içeren geniş bir üretim ağına sahiptir.
        Fabrikamızın ürünleri içerisinde çeşitli kauçuk tiplerinde ve çeştli formlar da sade kauçuk, metalli kauçuk ve plastikli kauçuk ürün çeşitliğimiz mevcuttur.
Ayrıca farklı kauçuk tiplerinde ve 6 mm ‘den 2000 mm ye kadar çeşitli formlar da sade kauçuk, metalli kauçuk ve plastikli kauçuk ürünler üretebilme kapasitesi bulunmaktadır

Mİsyonumuz

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ışığında, alanımızdaki yenilikleri her zaman üretim süreçlerimize dahil ederek; uzman kadromuz ve son teknoloji üretim araçlarımızla, dünyanın seçkin sanayi kuruluşlarının kauçuk ihtiyacını karşılamak.

 

Vİzyonumuz

Sahip olduğumuz uzmanlık ve teknolojik gücümüzü koruyarak, maliyet liderliği çerçevesinde; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hizmet gösteren büyük endüstriyel markaların beklentilerine kaliteli ve sürdürülebilir çözümler üreten; kauçuk alanında en çok tercih edilen küresel ve stratejik iş ortağı olmak.

 

 

 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Çalışanlar herhangi bir yabancı, yerli ve yerel yöntemi ve/veya kamu yetkilisine rüşvet önermeyecek, taahhüt etmeyecek veya ödemeyecek veya herhangi bir yabancı, yerel hükümet ve/veya kamu görevlisinde rüşvet talep etmeyecek, almayacak, kabul etmeyecek veya bir başka ifade ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili mevcut yasaları ihlal etmeyecektir. Rüşvet herhangi bir değere sahip bir şeyi ( anlama sınırlı olmamak kaydıyla nakit, hediye, yemek, eğlence, iş imkanı, şirket ürünü, ve istihdam önerilerini içerir) takdir kararını etkilemek için yönetimi ve/veya kamu görevlisine vermek veya teklif etmektir

DEFTERLER VE KAYITLAR

Şirketin yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek için doğru bilgi çok önemlidir. Tüm çalışanlar tüm bilgileri doğru ve dürüst şekilde kaydetmelidir. Tüm Şirket Kayıtlar mevcut mevzuat standartlara uygun olarak sağlanmalıdır.

REKABET

Şirket adil rekabet prensiplerinden sapmadan ve rekabeti önleyici davranışlardan kaçınarak rekabet yasasının yüksek standartlarını takip etmeye çabalar.

GİZLİLİK

Şirket ve çalışanları kendilerine tevdi edilen Şirkete ve/veya üçüncü taraflara (müşterileri proses lisans sahipleri, servis sağlayıcılar, ve tedarikçiler dahil) ait tescilli ve/veya bilginin gizliliğini sağlamak için yeterli adımları atar. Böyle bilgiler sadece mevcut anlaşma veya yasalar altında ifşa edilmelidir.

İSTİHDAM

Şirket tüm çalışanlara ve başvuru yapanlara ırklarından, renklerinden, ulusal kimliklerinde, cinsiyetlerinden, yaşlarında, medeni hallerinden, engellerinden veya kanunen korunan karakteristiklerinden bağımsız olarak muamele etmeyi sağlayacağını taahhüt eder. Şirket sağlıklı, emniyetli, güvenli, mücadeleci ve fırsat veren çalışma ortamı sağlamanın çalışanın gelişmesi ve üretkenliğini artırdığına inanır. Şirket diğer kişilerin iş yapabilme yeteneklerine zarar veren, bozan, rahatsız eden hiç bir davranışı hoş görmez.
Şirket mevcut yasalar ve sözleşmeye bağlı anlaşmalardan kaynaklanan örgütlenme hakkı, sendika üyeliği ve toplu sözleşme gibi temel değerlere saygı duyar. Şirket sağlık ve güvenlik, çalışma saatleri, hizmet bedeli ve disiplin faaliyetleri ile ilişkili olanları da içerecek şekilde çalışan refahı için tüm mevcut yasaları takip eder. Şirket hiç bir şekilde çocuk iş gücü veya zorla istihdam sağlamaz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Şirket kişiler, müşteriler, alt yükleniciler, iş ortakları ve operasyonlarından etkilenen herkes için hem fiziksel hemde psikolojik olarak sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı sağlamayı kesinlikle taahhüt eder.taciz,mobing vb…durumlar karşısında kanunların öngördüğü şekilde tutum sergiler.

ÇIKARLARIN ÇATIŞMASI

Çalışanlar kişisel çıkarlarının şirketin en iyi çıkarlarına zarar verdiği veya zarar verdiği görülen her türlü faaliyet ve durumdan kaçınmalıdır.

HEDİYELER

Şirketin varlıklarının ve fonlarının Şirketle iş yapan veya iş yapmak isteyen kişilere, alt yüklenicilere, müşterilere ve/veya diğer kişilere hediye, bağış veya diğer faydalar sağlamak için kullanılması mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında yasaktır.
Çalışanlar Şirketle iş yapan veya yapmak isteyen alt yüklenicilerden, müşterilerden ve/veya diğer kişilerden mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında hediye, bağış veya çıkar sağlamayacaktır

ALT YÜKLENECİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

Tüm alt yükleniciler ve tedarik zinciri ortaklarının bu politikanın önemli ve maddi hükümlerine uygun hareket etmesi beklenir.
Yukarıdaki alt başlıkları verilen haller ile karşılaşılan durumlarda şikayetçi taraf önce İnsan Kaynakları Yöneticisine yazılı beyanda bulunur ve İnsan Kaynakları Yöneticisi firma disiplin kurulunu toplayarak konu üzerinden gerekli kişilerin dinlenmesi ve şahitliği neticesinde gerekli cezai işlemleri başlatır.
Şirket herhangi bir zaman bu politikayı değiştirme, tadil etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Değerlerimİz

CİLAS KAUÇUK A.Ş olarak, başarılı bir işe imza atmanın tek yolunun sadece eğitimli kadrolardan, ileri teknoloji ürünü makinelerden ve büyük fabrikalardan geçmediğini biliyoruz. Bizi biz yapan, işimize kalite katan; CİLAS KAUÇUK A.Ş olarak benimsediğimiz, gücümüzü aldığımız ve imzamızı taşıyan en küçük parçanın üretimine kadar yansıyan, ortak değerlerimiz ile dört maddeden oluşan yönetişim ilkelerimizdir.

Yönetişim İlkelerimiz:

  • Sorumlu olma
  • Adaletli olma
  • Şeffaflık
  • Hesap vericilik

Çevreye duyarlıyız. Tüm iş süreçlerimizde, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı kalarak; çevresel kirliliği en az düzeyde tutmayı, doğa ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

İnsana duyarlıyız. Müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de gözetiyoruz. Çalışanlarımız ne kadar mutluysa, işimiz de o kadar başarı kazanır. Her zaman empati kazanır; biliyoruz.

Saygılıyız. İnsana, emeğe ve insan haklarına her daim saygılıyız. Hoşgörü, empati ve sağlıklı iletişim; odağımız.

Bilim ve değişimden yanayız. 21.yüzyılda her geçen gün yeni bir teknoloji üretiliyor, hem üretim süreçleri hem de kurumsal değerler yeniden tanımlanıyor. Biz de bu yüzden, her zaman daha iyiye ulaşmak ve öncü olabilmek için, bilimsel meraktan ve değişimden yanayız

ÇEvre YönetİMİ

 

Cilas Teknik Kauçuk A.Ş de Çevre Yönetim Sistemi’ne son derece önem göstermekle beraber amacımız sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu bakış açısıyla insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir işletme olmaktır.

Tesisimizde bulunan Alkali Çinko Kaplama- Fosfatlama Tesisi ve Kauçuk Vulkanizasyon Ünitesi Kapasite Artısı Projesi için 11.08.2017 tarih ve 4736 karar numaralı ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. Tesisimizde Kimyasal arıtmamız mevcut olup tesiste oluşan endüstriyel nitelikli atıksular arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Ayrıca tesisin 59613 Belge numaralı “Hava Emisyonu” konulu çevre izni 19.06.2021’e kadar geçerlidir.

Proseste oluşan tehlikesiz atıklar tehlikesiz atık toplama ayırma belgeli firmalara verilirken, tehlikeli atıklar lisanslı firmalara Motat sistemi üzerinden oluşturulan taşıma formu ile verilmektedir. Tesiste oluşan ambalaj atıkları Ambalaj atığı toplama ayırma belgeli firmaya verilmektedir.

Tesis için hazırlanan Endüstriyel Atık Yönetim Planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve 10482 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Tesisin 28.12.2018 tarih ve 10457 sayılı geçici depolama izni bulunmaktadır.