Cilas Kauçuk Şirket Profili

Kurumsal

Şirket Profili

Cilas Kauçuk A.Ş. 1988 yılında kurulup bu güne kadar üretim kapasitesi, makina ekipman, personel sayısını arttırarak tecrübeli operatörler ve eğitimli yöneticiler kontrolünde üretimini devam ettirmektedir. Üretim kalitesini bilgisayar destekli istatistiksel proses kontrolü (SPC) ile kontrol altında tutmaktadır. Kalıp dizayn ve üretimi konusundaki bilgi ve tecrübe ile özel ürünleri de üretebilen, sektörün titreşim sönümleyici takozlar kategorisinde önde gelen firmalarındandır.

Cilas Kauçuk A.Ş. müşterilerinin isteklerine uygun titreşim sönümleyici metalli metalsiz kauçuk üretiminde, bu ürünlere ait vulkanizasyon kalıbı, saç kesme ve sıvama kalıbı konusunda, kauçuk hamuru hazırlama ve metal kaplama prosesinde uzmanlaşmıştır. 25 yılı aşkın tecrübesiyle kalitede mükemmele ulaşma misyonunu benimseyen Cilas Kauçuk A.Ş. sektörün öncü kuruluşlarından biridir.

 

Kalite Belgelerimiz

Kalite BelgeleriHaziran 2005 - GLOBAL CERTIFICATION LTD'den ISO 9001:2000 ilk kalite belgesini aldık.

Temmuz 2008 - SIQ uluslararası kalite belgelendirme firmasından ISO 9001:2008 belgesini aldık.

Kasım 2009 - Türk Patent Enstitüsü'nden marka tescil belgesi aldık.

Ekim 2015 - Otomotiv sektörüne yönelik bir standart olan TS 16949:2009 belgesi aldık.

Eylül 2017 - TÜV NORD ISO 9001:2015 belgemizi aldık.

 

Kalite Politikamız

Kalite Politikası

VİZYON

Cilas Kauçuk olarak vizyonumuz;
Metal ve kauçuk ihtiva eden bağlantı elemanlarında Müşteri beklentilerine uygun Kalite, Rekabetçi Fiyat, İleri
Teknoloji ve Müşteri odaklılığımız ile Türkiye ve Dünyada, sektöründe büyümeyi sürdüren ve üreticilerin tercih
ettiği uluslararası ve güçlü "LİDER" kuruluş olmak.

MİSYON

Cilas Şirketler Grubu olarak varoluş sebebimiz,
Tüm sektörler için metal ve kauçuk ihtiva eden bağlantı elemanları üreterek ülke ve dünya sanayisine ve ekono-
misine katkı sağlamaktır.

STRATEJİLER

Cilas Şirketler Grubu olarak,
Sürekli değişen ve gelişen Pazar koşullarında; fırsat ve risklerimizi de planlamak suretiyle,
Ulusal ve uluslar arası müşterilerimizin taleplerini, beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetini en
üst düzeye çıkartmak,
Yenilikçi yaklaşımları benimsemek, ürün ve hizmet süreçlerimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanmak,
ÜRGE ve üretim süreçlerimizde ürün kalitesini sağlayarak ve sürekli geliştirerek müşterilerimize zamanında, iste-
nilen kalitede ve uygun maliyette ürün sağlamak,
Çalışanların memnuniyetini sağlamak, çalışma koşullarını iyileştirmek, verimliliği arttırmak,
İşini seven, sahiplenen, disiplinli, saygılı ve sürekli kendini geliştiren çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sağlamak,
Tüm süreçlerimizi planlanan riskleri de dikkate alarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile gözden geçirmek ve geliştirmek
Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliği sürekli bir şekilde iyileştirmek,
Yasal mevzuata uyumluluğu sağlamak, toplum ve çevreye saygılı olmak ve tüm paydaşların gereksinim ve beklenti-
lerini dikkate alarak, Kalite Yönetim Sistemi'nin devamlılığını sağlamak,
Tüm seviyelerdeki yöneticilerimizin güçlü bir iletişim ve bilgi akışıyla bu prensiplerin tüm organizasyon çapında
yürütülmesinde Liderlik etmek,
Sürekli büyüyen, sektörün önde gelen ve çevreye saygı duyan bir kuruluş olmak,
suretiyle rekabetçi, esnek ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretmeyi taahhüt ederiz.

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızdan beklenen minimum etik davranış için minimum standart mevcut yasa ve mevzuatlarla uyumluluktur. Çalışanlardan her zaman bu Politika hakkında bilgi sahibi olması ve onun sınırları içerisinde davranmaları ve çalışmaları beklenir. Her bir çalışandan Şirket yasaları ve mevcut mevzuatlar ile uyumlu olmak için iyi karar vermeleri ve sağ duyulu olmaları ve emin olmadıkları durumlar hakkında özel danışman veya yasal kurumdan öneri almaları beklenir. Bu politikanın herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi işten çıkarılmayı da içeren yasal eylemlere yol açabilir.
Bu politika ile kesin uyumluluk gerekli olmasına rağmen istisnaların ortaya çıkabilecek durum ortaya çıkabilir. Şirket yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullar altında bu Politikadan feragat sağlanabilir. Herhangi bir çalışan bu politikadan feragat edilmesi gerektiğinin uygun olduğunu düşünüyorsa danışman onayından sonra talebini yönetim kuruluna gönderebilir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Çalışanlar herhangi bir yabancı, yerli ve yerel yöntemi ve/veya kamu yetkilisine rüşvet önermeyecek, taahhüt etmeyecek veya ödemeyecek veya herhangi bir yabancı, yerel hükümet ve/veya kamu görevlisinde rüşvet talep etmeyecek, almayacak, kabul etmeyecek veya bir başka ifade ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili mevcut yasaları ihlal etmeyecektir. Rüşvet herhangi bir değere sahip bir şeyi ( anlama sınırlı olmamak kaydıyla nakit, hediye, yemek, eğlence, iş imkanı, şirket ürünü, ve istihdam önerilerini içerir) takdir kararını etkilemek için yönetimi ve/veya kamu görevlisine vermek veya teklif etmektir.

DEFTERLER VE KAYITLAR
Şirketin yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek için doğru bilgi çok önemlidir. Tüm çalışanlar tüm bilgileri doğru ve dürüst şekilde kaydetmelidir. Tüm Şirket Kayıtlar mevcut mevzuat standartlara uygun olarak sağlanmalıdır.

REKABET
Şirket adil rekabet prensiplerinden sapmadan ve rekabeti önleyici davranışlardan kaçınarak rekabet yasasının yüksek standartlarını takip etmeye çabalar.

GİZLİLİK
Şirket ve çalışanları kendilerine tevdi edilen Şirkete ve/veya üçüncü taraflara (müşterileri proses lisans sahipleri, servis sağlayıcılar, ve tedarikçiler dahil) ait tescilli ve/veya bilginin gizliliğini sağlamak için yeterli adımları atar. Böyle bilgiler sadece mevcut anlaşma veya yasalar altında ifşa edilmelidir.

İSTİHDAM
Şirket tüm çalışanlara ve başvuru yapanlara ırklarından, renklerinden, ulusal kimliklerinde, cinsiyetlerinden, yaşlarında, medeni hallerinden, engellerinden veya kanunen korunan karakteristiklerinden bağımsız olarak muamele etmeyi sağlayacağını taahhüt eder. Şirket sağlıklı, emniyetli, güvenli, mücadeleci ve fırsat veren çalışma ortamı sağlamanın çalışanın gelişmesi ve üretkenliğini artırdığına inanır. Şirket diğer kişilerin iş yapabilme yeteneklerine zarar veren, bozan, rahatsız eden hiç bir davranışı hoş görmez.
Şirket mevcut yasalar ve sözleşmeye bağlı anlaşmalardan kaynaklanan örgütlenme hakkı, sendika üyeliği ve toplu sözleşme gibi temel değerlere saygı duyar. Şirket sağlık ve güvenlik, çalışma saatleri, hizmet bedeli ve disiplin faaliyetleri ile ilişkili olanları da içerecek şekilde çalışan refahı için tüm mevcut yasaları takip eder. Şirket hiç bir şekilde çocuk iş gücü veya zorla istihdam sağlamaz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Şirket kişiler, müşteriler, alt yükleniciler, iş ortakları ve operasyonlarından etkilenen herkes için hem fiziksel hemde psikolojik olarak sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı sağlamayı kesinlikle taahhüt eder.taciz,mobing vb…durumlar karşısında kanunların öngördüğü şekilde tutum sergiler.

ÇIKARLARIN ÇATIŞMASI
Çalışanlar kişisel çıkarlarının şirketin en iyi çıkarlarına zarar verdiği veya zarar verdiği görülen her türlü faaliyet ve durumdan kaçınmalıdır.

HEDİYELER
Şirketin varlıklarının ve fonlarının Şirketle iş yapan veya iş yapmak isteyen kişilere, alt yüklenicilere, müşterilere ve/veya diğer kişilere hediye, bağış veya diğer faydalar sağlamak için kullanılması mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında yasaktır.
Çalışanlar Şirketle iş yapan veya yapmak isteyen alt yüklenicilerden, müşterilerden ve/veya diğer kişilerden mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında hediye, bağış veya çıkar sağlamayacaktır.

ALT YÜKLENİCİ VE TEDARİK ZİNCİRİ
Tüm alt yükleniciler ve tedarik zinciri ortaklarının bu politikanın önemli ve maddi hükümlerine uygun hareket etmesi beklenir.
Yukarıdaki alt başlıkları verilen haller ile karşılaşılan durumlarda şikayetçi taraf önce İnsan Kaynakları Yöneticisine yazılı beyanda bulunur ve İnsan Kaynakları Yöneticisi firma disiplin kurulunu toplayarak konu üzerinden gerekli kişilerin dinlenmesi ve şahitliği neticesinde gerekli cezai işlemleri başlatır.
Şirket herhangi bir zaman bu politikayı değiştirme, tadil etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.