GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

GÜVENLİK KAMERALARI
AYDINLATMA METNİ
Cilas Kauçuk Sanayi İhracat İthalat Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra
“Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) 10.maddei kapsamında
güvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerden ibaret kişisel verilerinizin
işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
Üretim/Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi,
yemekhane, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan
güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydınız KVKK’nın 4.maddesinde
belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda yer verilen amaçlar dahilinde
işlenmektedir.
-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Söz konusu kişisel veriniz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte olup; hukuki
uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli
makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre
Kemerler Mahallesi Ankara Caddesi No:12/1 Çaydeğirmeni Devrek ZONGULDAK
adresine yazılı olarak veya tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden “info@cilaskaucuk.com” e-posta